• w-facebook

Fysiopraktor

En Fysiopraktor arbetar med manuell terapi, manuell medicin och friskvårdsmedicin.

En Fysiopraktor har utbildning i manuell muskeltestning, strukturell kinesiologi och kinesioterapi, manuell
neurofysiologi, neuromuskulära tester och neuromotorik, manual kinesiology, strukturell osteopati, traditionell
svensk medicinsk sjukgymnastik, strukturell massageterapi och mjuk kiropraktik.

Vilka typer av problem kan en fysiopraktor arbeta med?

En fysiopraktor har först och främst Sveriges mest omfattande utbildning i manuell muskeltestning - manual
muscle testing.

En fysiopraktor kan därför framgångsrikt arbeta inom det nya medicinska området manuell neurofysiologi, för att
hitta funktionsnedsättningar och försvagningar och inhibitioner i musklernas kraft och funktion vilket ger en
bättre manuell diagnos innan, under och efter behandlingen.

En fysiopraktor kan på ett framgångsrikt sätt hjälpa patienter med smärtproblem i rygg, olika leder i kroppen och
muskler för att de ska få en smärtfri och smidigare vardag.

En fysiopraktor arbetar med förebyggande, behandlande och rehabiliterande terapeutiska metoder för alla som
har, eller som riskerar att få, olika funktionsnedsättningar.

En fysiopraktor har en holistisk grundsyn på människan och arbetar efter principen att kroppen är självläkande om
den får korrekta neurofysiologiska impulser.