• w-facebook

Kommunikation och förändringsarbete

Jag är utbildad och certifierad på avancerad nivå i kommunikation och förändring vid Metanoova AB i Stockholm.

Kommunikationsutbildningen baserar sig på Kommunikologi, som definieras:

 

Studiet av och läran om  strukturen och dynamiken i kommunikation och förändring. Läran om det som är gemensamt.

 

Kommunikologi är en disciplin där en har gjort omfattande, jämförande studier på en stor mängd av de teorier, metoder, modeller, tester som tagits fram inom andra discipliner. Utgångspunkten i dessa studier har varit att identifiera gemensamma nyckelfaktorer. Kommunikologi är med andra ord en metadisciplin.

 

Jag jobbar med förändringsarbete och är specialutbildad på att identifiera och analysera de olika nyckelfaktorerna oavsett sammanhang. Jag är är inte bunden av att saker skall göras på ett bestämt sätt, enligt en viss metod eller modell. Och förändringsarbetet kännetecknas av en väldigt stor flexibilitet.

Jag agerar i flera olika roller: coach, mentor eller leda/driva förändringsprocesser i många olika sammanhang.