top of page

FYSIOPRAKTIK

En holistic behandling där en mängd olika tekniker används

Som Fysiopraktor®har jag en hel verktygslåda av tekniker att arbeta med, utifrån dina bekymmer och möjligheter. 

Bland annat jobbar jag med: 


* Strukturell osteopati  (strukturell osteopati och mjuk kiropraktik enligt Ackermanmetoden)
* Mjuk mobilisering och manipulation/justering

* Manuell kinesiologi 
* Strukturell kinesiologi

* Sportkinesiologi 

* Kinesioterapi 

 * Postural terapi 

* Massageterapi

* Laserterapi

Pris: 

80 min 1200 kr

60 min 800 kr

40 min 600 kr

25 min 450 kr

En Fysiopraktor® arbetar med manuell terapi, manuell medicin och friskvårdsmedicin.

En Fysiopraktor® har utbildning i manuell muskeltestning, strukturell kinesiologi och kinesioterapi, manuell
neurofysiologi, neuromuskulära tester och neuromotorik, manual kinesiology, strukturell osteopati, traditionell
svensk medicinsk sjukgymnastik, strukturell massageterapi och mjuk kiropraktik.

Vilka typer av problem kan en Fysiopraktor® arbeta med?

 

En fysiopraktor® har först och främst Sveriges mest omfattande utbildning i manuell muskeltestning - manual
muscle testing.

En fysiopraktor® kan därför framgångsrikt arbeta inom det nya medicinska området manuell neurofysiologi, för att
hitta funktionsnedsättningar och försvagningar och inhibitioner i musklernas kraft och funktion vilket ger en
bättre manuell diagnos innan, under och efter behandlingen.

En fysiopraktor® kan på ett framgångsrikt sätt hjälpa patienter med smärtproblem i rygg, olika leder i kroppen och
muskler för att de ska få en smärtfri och smidigare vardag.

En fysiopraktor® arbetar med förebyggande, behandlande och rehabiliterande terapeutiska metoder för alla som
har, eller som riskerar att få, olika funktionsnedsättningar.

En fysiopraktor® har en holistisk grundsyn på människan och arbetar efter principen att kroppen är självläkande om
den får korrekta neurofysiologiska impulser.

Mycket av denna text kommer från grundaren av Svenska Kinesiologiskolan;   Mac Pompeius Wolontis, www.Fysiopraktor.se

bottom of page